Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til sosialministeren

Datert: 09.02.1993
Fremsatt av: Inger-Marie Ytterhorn (FrP)
Besvart: 17.02.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "TV2 hadde 8. februar 1993 en reportasje om foreldrene til et døvt barn, som måtte betale 110 000 kroner for å lære seg tegnspråk.

Vil sosialministeren innføre regler som sikrer automatisk offentlig støtte til opplæring i tegnspråk for foreldre og andre nære slektninger til døve barn?" Tatt opp av Inger-Marie Ytterhorn


Les hele debatten