Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 09.02.1993
Besvart: 17.02.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Et amerikansk farmasøytisk firma, MSD, var villig til å gi betydelige midler, ca 100 mill. kroner, til etablering av et kardiologisk forsknings- senter ved Rikshospitalet. Tilsynelatende utidig og uprofesjonell innblanding i forskningsprosjektet fra ledelsen ved Rikshospitalet og departementets side har nå gitt som resultat at MSD har trukket sitt tilbud.

Hva har helseministeren personlig gjort for å sikre disse betydelige og nødvendige forskningsmidlene fra MSD?"


Les hele debatten