Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til utenriksministeren

Datert: 16.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av utenriksminister Thorvald Stoltenberg

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "En rapport utarbeidet av Senter for utviklingsstudier retter skarp kritikk mot UD for manglende regnskapsrutiner, retningslinjer og kontroll med nødhjelpspenger. Norske hjelpeorganisasjoner forvalter flere hundre millioner kroner, men UD har liten kontroll med om pengene kommer frem. Blant annet sto det fremdeles millionbeløp ubrukt på konti i private organisasjoner to år etter jordskjelvet i Armenia.

Vil utenriksministeren iverksette tiltak for å innskjerpe rutinene?"


Les hele debatten