Spørretimespørsmål fra Magnar Sortåsløkken (SV) til forsvarsministeren

Datert: 03.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Magnar Sortåsløkken (SV)

Spørsmål

Magnar Sortåsløkken (SV): "Forsvaret utreder planer for tre regionfelt i Norge. Ett felt er planlagt plassert i østre del av Hedmark. Jeg er kjent med at det svenske forsvaret har et skytefelt på 540 000 dekar nær grensa mot Hedmark.

Har forsvarsministeren vurdert muligheten for at norske styrker kan benytte seg av dette feltet, og dermed spare naturen i grensetraktene for ytterligere inngrep?"


Les hele debatten