Spørretimespørsmål fra Lisbeth Holand (SV) til forsvarsministeren

Datert: 12.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av forsvarsminister Johan Jørgen Holst

Lisbeth Holand (SV)

Spørsmål

Lisbeth Holand (SV): "En norsk same soner i dag fengselsstraff for ikke å ha møtt på repetisjonsøvelse. Som same finner han det ikke riktig å delta i et norsk forsvar, med mindre han kan få forsikringer om fritak for en eventuell krigstjeneste som vil tvinge han til å kjempe mot den samiske befolkning i andre stater.

Vil statsråden sørge for at samer skal kunne tjenestegjøre i det norske forsvar uten å komme i slike samvittighetskonflikter?"


Les hele debatten