Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til landbruksministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Bonde Jarl Myrholt fra Dyrøy vil jobbe mer for å kunne betjene sine lån og unngå konkurs. Fylkeslandbrukskontoret i Troms sier nei på søknad om øket svineproduksjon i eksisterende anlegg selv om den 3 år gamle driftsbygningen har større kapasitet.

Mener statsråden dette samsvarer med satsingen departementet iverk- satte på øket svineproduksjon i Nord-Norge med statlige støttemidler og veiledning?"


Les hele debatten