Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til landbruksministeren

Datert: 19.02.1993
Fremsatt av: Jan Levor Njargel (FrP)
Besvart: 24.02.1993 av landbruksminister Gunhild Elise Øyangen

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Kan statsråden forklare de forutsetninger som skal oppfylles for at lov om midlertidige innførselsforbud av 1934 vil gi adgang til import av foreldredyr/besteforeldredyr, og hvilke av disse krav er oppfylt med hensyn til import av avlsdyr av kalkun og som ikke kan overføres til avlsdyr av slaktekylling?" Tatt opp av Jan Levor Njargel


Les hele debatten