Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til samferdselsministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Fylkesordfører Arne Øren i Østfold foreslår at både E6 og E18 gjennom Østfold må planlegges etter § 18 statlig reguleringsplan i plan- og bygningsloven, fordi det ikke blir enighet om trasevalg. De fleste ordførerne i de berørte kommuner er enig i dette.

Vil samferdselsministeren anbefale en slik fremgangsmåte?"


Les hele debatten