Spørretimespørsmål fra Eva R. Finstad (H) til miljøvernministeren

Datert: 18.04.1997
Besvart: 23.04.1997 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Eva R. Finstad (H)

Spørsmål

Eva R. Finstad (H): Norske Skog har lovet sine naturvernorienterte europeiske kunder at de ikke vil bruke tømmer fra barskogområder som er listet opp og skal vurderes vernet.

Hva vil miljøvernministeren gjøre for at de områder som er vurdert og likevel ikke inngår i verneområdene skal unngå videre boikott?


Les hele debatten