Spørretimespørsmål fra Marie Lovise Widnes (SV) til justisministeren

Datert: 18.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Marie Lovise Widnes (SV)

Spørsmål

Marie Lovise Widnes (SV): "Gjennom pressa har det kome påstandar om at politiet er svært passive i saker som gjeld fiskeriforvaltninga. Lensmannen i ei stor fiskerikommune har nyleg skriftleg vegra seg for å ta imot anmelding eller drive etterforsking.

Finst det reglar som unntek fiskeriforvaltninga frå politietter- forsking, eller er manglande kompetanse hos politietaten på slike saker årsak til passiviteten?"


Les hele debatten