Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 19.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Etter 69 innbrudd er ekteparet Berit og Per Roger Stenberg i ferd med å bli nervevrak. Når de melder innbruddene til politiet får de etter en stund melding om at forholdet er henlagt på grunn av manglende kapasitet til å behandle saken. Etter 13 års drift anslår Stenberg sitt tap til å være ca. 200 000-300 000 kroner.

Mener statsråden at det skal stå på politiets ressurser for å oppklare en sak, og hva vil hun gjøre for å gjenopprette folks tillit til politiet?"


Les hele debatten