Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til handelsministeren

Datert: 12.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "Hjørnestensbedriften Denofa og Lilleborg Fabriker A/S i Fredrikstad kan bli tvunget til nedleggelse som et resultat av EØS-avtalen. Spiseolje- og matfettprodusentene i EF får fri adgang til det norske markedet, mens Denofa og Lilleborg Fabriker A/S møter høye tollbarrierer i EF.

Hva kan statsråden bidra med for å oppnå likebehandling på dette området?"


Les hele debatten