Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til handelsministeren

Datert: 17.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "I fjor nekta Regjeringa eksport av 8 000 prøveskott for mitraljøse til vår NATO-allierte Tyrkia. Dette ser no ut til å føre til at Tyrkia kuttar ut Noreg som leverandør av forsvarsmateriell og dermed til tap av kontraktar i milliardklassa for norsk næringsliv.

Meiner statsråden at dette er eit godt tiltak i kampen mot arbeidsløysa, og kva vil statsråden gjera for å bøte på skaden?"


Les hele debatten