Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til barne- og familieministeren

Datert: 18.02.1993
Rette vedkommende: Finansministeren
Besvart: 24.02.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Som ledd i arbeidet for utjamning av levekårene landsdelene imellom, gis det et tillegg til barnetrygden i Finnmark og Nord-Troms. Ordningen er lagt inn i tiltakssonen for regionen.

Mener statsråden, med basis i eventuelt forslag fra Kleppe-utvalget eller andre, det nå kan være aktuelt å oppheve ordningen og derved fjerne et viktig element i tiltakssonen?"


Les hele debatten