Spørretimespørsmål fra Laila Kaland (A) til fiskeriministeren

Datert: 10.02.1993
Besvart: 24.02.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Laila Kaland (A)

Spørsmål

Laila Kaland (A): "Norges Fiskarlag har krevd at Fiskeridepartementet stoppar import og direkte landingar av fisk inntil marknadstilhøva er stabiliserte. Både i Noreg og i utlandet har ein i den seinare tida opplevd at prisane på fisk har vorte sterkt pressa, dette gjeld både importert fisk frå utlandet og norsk fisk som er levert i Danmark.

Kva vil fiskeriministeren gjere for å stoppe dette?"


Les hele debatten