Spørretimespørsmål fra Ulf Guttormsen (A) til nærings- og energiministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Ulf Guttormsen (A)

Spørsmål

Ulf Guttormsen (A): "I brev til statsråden 15. februar 1993, har de ansatte ved Autronica AS i Trondheim redegjort for de problemer som kan oppstå i forbindelse med salg av bedriften til en utenlandsk eier. Autronica AS er en høyteknologibedrift som utvikler sine produkter i nært samarbeid med forskningsmiljøet på NTH, og bedriften er for tiden med i flere utviklingsprosjekter støttet av NTNF.

Hva kan gjøres for å sikre at bedriftens teknologi, produkter og spisskompetanse samt arbeidsplasser, forblir i Trondheim og Norge?"


Les hele debatten