Spørretimespørsmål fra Petter Bjørheim (FrP) til kommunal- og arbeidsministeren

Datert: 03.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av kommunal- og arbeidsminister Gunnar Berge

Petter Bjørheim (FrP)

Spørsmål

Petter Bjørheim (FrP): "Norsk Foto A/S i Mo er i krise. De 67 ansatte går en uviss fremtid i møte. Distriktenes utbyggingsfond skjøt inn 12,5 mill. kroner i dette prosjek- tet. Da undertegnede tok opp saken i Stortingets spørretime 20. februar 1991, om dette var riktig bruk av offentlige midler, svarte kommunalministeren at det var det, og mente det kunne bli opptil 200 arbeidsplasser i Mo.

Mener statsråden fremdeles at dette var riktig bruk av offentlige midler?"


Les hele debatten