Spørretimespørsmål fra Tove Kari Viken (Sp) til miljøvernministeren

Datert: 25.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av miljøvernminister Thorbjørn Berntsen

Tove Kari Viken (Sp)

Spørsmål

Tove Kari Viken (Sp): "I det senere har det kommet fram opplysninger som kan tyde på at produksjon av PVC forurenser mer enn tidligere antatt.

Vil miljøvernministeren sørge for at det blir foretatt en ny grundig og uavhengig analyse av dannelse, utslipp og forekomst i nærmiljøet ved Rafnes, før det tas en avgjørelse om eventuell utvidelse av produksjon av PVC eller PVC-råstoffer i Norge?"


Les hele debatten