Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 23.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Hva er årsaken til at departementet har gått inn for salg av Nøtterøy prestegård, inkludert presteboligen, i strid med klart uttalte ønsker fra menigheten og Nøtterøy kommune, og mener statsråden at dette vedtaket er i samsvar med Stortingets forutsetninger i Innst. S. nr. 222 for 1984-85?"


Les hele debatten