Spørretimespørsmål fra Reidar Johansen (SV) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 03.03.1993
Spørsmålet er trukket tilbake

Reidar Johansen (SV)

Spørsmål

Reidar Johansen (SV): "Det er i boka "Rosa japper i fiskefarse" av Arne Eriksen reist kritikk mot Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjons virksomhet i Finnmark. Denne kritikken gjelder også departementets prakti- sering av bevilgningsreglementet.

Hva vil departementet gjøre for å bedre regnskaps- og kontrollrutinene for statsstøttede institusjoner?"


Les hele debatten