Spørretimespørsmål fra Rolf Bendiksen (A) til finansministeren

Datert: 24.02.1993
Fremsatt av: Jan Elvheim (A)
Besvart: 10.03.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Rolf Bendiksen (A)

Spørsmål

Rolf Bendiksen (A): "Et av de største sesongfiskeriene - skreifisket i Lofoten og Vesterålen - er nå i full gang. Dette fisket er imidlertid i ferd med å bryte fullstendig sammen på grunn av mottaksvansker. Årsaken til disse problemene er at bankene ikke er villige til å stille nødvendig drifts- kapital til rådighet for fiskeindustrien.

Hva kan staten gjøre for å avhjelpe denne situasjonen?" Tatt opp av Jan Elvheim


Les hele debatten