Spørretimespørsmål fra Ole Johs. Brunæs (H) til justisministeren

Datert: 26.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av justisminister Grete Faremo

Ole Johs. Brunæs (H)

Spørsmål

Ole Johs. Brunæs (H): "Hvorfor er ikke kriteriene i forespørselen om tilbud på kurssted med øvingsområde for politiskolen fulgt, og hvorfor er ikke Stokke kommune informert om at kriteriene for departementets avgjørelse er endret?"


Les hele debatten