Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til sosialministeren

Datert: 24.02.1993
Besvart: 10.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Riarhaugen Aldershjem i Vesterålen er ifølge avisen Vårt Land 24. februar 1993 slått konkurs med den konsekvens at driften nedlegges og 22 eldre ved institusjonen blir tvangsflyttet. Dette skjer i en tid da mange tusen eldre syke venter på institusjonsplass.

Vil sosialministeren gjøre noe for å forhindre at Riarhaugen Alders- hjem blir nedlagt?"


Les hele debatten