Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til helseministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av helseminister Werner Christie

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Norge har i dag stor underdekning på stråleterapi for kreftpasienter.

Vil statsråden straks ta initiativ som kan sikre bedre utnyttelse av de stråleterapimaskiner Norge allerede har, og om nødvendig hente utenlandsk personell til dette, og hvilken opptrappingsplan for stråleterapi ønsker statsråden?"


Les hele debatten