Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til helseministeren

Datert: 04.03.1993
Besvart: 10.03.1993 av helseminister Werner Christie

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): "Kostnadene for Regionsykehuset i Tromsø (RiTØ), ved å ha liggende ferdig behandlede pasienter er i snitt 4 mill. kroner pr. år. Dette går ut over RiTØs muligheter til å utnytte sine ressurser optimalt.

Hvilke tiltak vil statsråden snarlig iverksette for at kommunene skal ivareta sitt ansvar for pleietrengende ferdigbehandlede pasienter?"


Les hele debatten