Spørretimespørsmål fra Odd Holten (KrF) til samferdselsministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Odd Holten (KrF)

Spørsmål

Odd Holten (KrF): "NRK Østfold meddeler at E6 via Østfold til Sverige står i fare for å bli nedprioritert på svensk side, mellom Svinesund og Uddevalla, på grunn av manglende beslutning om alternativ bruforbindelse ved Svinesund.

Medfører dette riktighet, og hva kan eventuelt statsråden gjøre for å få en nødvendig beslutning om valg av brualternativ over Svinesund for å unngå forsinkelser i utbyggingen av E6?"


Les hele debatten