Spørretimespørsmål fra Tore A. Liltved (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 10.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Tore A. Liltved (H)

Spørsmål

Tore A. Liltved (H): "Statens Navigasjonsskolefartøy M/S Sjøveien gir i dag elever ved 24 videregående skoler i 14 fylker praktisk innføring i navigasjon, kystseilas og elektroniske instrumenter. Det forhandles nå om å overføre driftsansvaret fra staten til Aust-Agder fylke.

Hvorledes vil departementet sikre dette landsdekkende utdannelses- tilbudet etter at driften av M/S Sjøveien eventuelt er overført til Aust-Agder fylke?"


Les hele debatten