Spørretimespørsmål fra Leiv Blakset (Sp) til finansministeren

Datert: 26.02.1993
Besvart: 17.03.1993 av finansminister Sigbjørn Johnsen

Leiv Blakset (Sp)

Spørsmål

Leiv Blakset (Sp): "Forbrukarkontoret i Sogn og Fjordane har i brev til Norsk Tipping A/S peika på at utbygginga av online-terminalar har ført til at folk spelar meir enn nokon gong, men at det kan gje ei svært negativ utvikling for nær- butikkane i utkantstrok.

Støttar statsråden synet som kjem fram i brevet om at det må takast distriktspolitiske omsyn ved utplasseringa av terminalar?"