Spørretimespørsmål fra Kaci Kullmann Five (H) til helseministeren

Datert: 10.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av helseminister Werner Christie

Kaci Kullmann Five (H)

Spørsmål

Kaci Kullmann Five (H): "Behandlingen av Edwin Sandbergs anke på avslag om benmargstrans- plantasjon reiser spørsmål om norske pasienters mulighet til å få en reell alternativ vurdering av sin sak. Dette gjelder særlig i snevre spesialiteter hvor de norske fagmiljøer er små.

Vil helseministeren sette fortgang i arbeidet med å sikre slike pasienter en reell og uavhengig alternativ vurdering ved anke, eventuelt ved et nordisk samarbeid?"


Les hele debatten