Spørretimespørsmål fra Eilef A. Meland (SV) til helseministeren

Datert: 11.03.1993
Besvart: 17.03.1993 av helseminister Werner Christie

Eilef A. Meland (SV)

Spørsmål

Eilef A. Meland (SV): "Ved tildeling av midler til styrking av nyfødt-avdelingene i 1993, fikk Sentralsjukehuset i Rogaland 850 000 kroner av en totalbevilgning på 19,8 mill. kroner. Rogaland fylke har et av de høyeste fødselstall i landet og dessuten må midlene fordeles på Sentralsjukehuset i Stavanger og Fylkes- sjukehuset i Haugesund.

Vil statsråden revurdere tildelingskriteriene slik at bevilgningene til nyfødt-omsorgen står i et mer rimelig forhold til fødselstallet i fylkene?"


Les hele debatten