Spørretimespørsmål fra Øystein Hedstrøm (FrP) til justisministeren

Datert: 19.03.1993
Besvart: 24.03.1993 av justisminister Grete Faremo

Øystein Hedstrøm (FrP)

Spørsmål

Øystein Hedstrøm (FrP): "I forbindelse med den såkalte "Linda"-saken hevder politiet at irakeren blant annet ble sluppet fri fordi han sannsynligvis ville få lav straff og saken ville ikke kunne komme opp for retten før utpå høstparten på grunn av kapasitetsproblemer i Eidsivating lagmannsrett. Man kunne derfor risikere at han satt lenger i fengsel enn den endelige straffen.

Mener justisministeren at kapasitetsproblemer i rettsvesenet er grunn til å sette en mulig voldtektsforbryter fri?"


Les hele debatten