Spørretimespørsmål fra Ingvard Sverdrup (H) til helseministeren

Datert: 18.03.1993
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 24.03.1993 av bistandsminister Kari Nordheim-Larsen

Ingvard Sverdrup (H)

Spørsmål

Ingvard Sverdrup (H): "Møre og Romsdal fylkesting vedtok i oktober 1992 å avvikle den fylkes- kommunale driften av Haug Behandlingshjem for Cerebral Parese i Ålesund innen 1. januar 1995. Det er i dag 15 langtidsbeboere på institusjonen.

Kan fylket vedta å avvikle driften og derved frasi seg ansvaret for denne pasientgruppen som trenger heldøgns pleie og omsorg?"


Les hele debatten