Spørretimespørsmål fra Per Aunet (SV) til samferdselsministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Per Aunet (SV)

Spørsmål

Per Aunet (SV): "Drammen bystyre har ved behandlingen av transportplan for Drammen vedtatt å legge den såkalte miljøstrategien til grunn for kommunens transportpolitikk. Vegdirektoratet har likevel pålagt vegkontoret å se bort fra dette vedtaket i planleggingen av den videre utbygging av Rv 11 gjennom byen.

Mener samferdselsministeren at vedtaket i bystyret bør få konsekvenser for den videre vegplanlegging?"


Les hele debatten