Spørretimespørsmål fra Anne Aakervik (A) til samferdselsministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av samferdselsminister Kjell Opseth

Anne Aakervik (A)

Spørsmål

Anne Aakervik (A): "Luftfartsverket mener at sivile jetfly som ikke tilfredsstiller ICAOs støynormer, bare bør få bruke Fornebu flyplass mellom kl. 08.00 og 18.00. Dette framgår av forslag til forskrift om støyforebyggende regler for Oslo lufthavn, Fornebu, som nylig har vært ute til høring.

Vil statsråden bidra til å redusere støyplagene for folk i Oslo-området og til å øke utskiftingstakten i flyflåten ved blant annet å innføre en slik begrensning i bruken av Fornebu?"


Les hele debatten