Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til justisministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart på vegne av: Justisministeren
Besvart: 31.03.1993 av kulturminister Åse Kleveland

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "En arbeidsgruppe under Fylkesmannen i Finnmark anbefaler at det for sommeren 1993 innføres en prøveordning med forenklet behandling av arbeids- tillatelse for russiske gateselgere i Finnmark.

Hva er Regjeringens holdning til spørsmålet, og kan saken behandles slik at en eventuell prøveordning kan innføres allerede fra juni?"


Les hele debatten