Spørretimespørsmål fra Kjellaug Nakkim (H) til sosialministeren

Datert: 26.03.1993
Besvart: 31.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Kjellaug Nakkim (H)

Spørsmål

Kjellaug Nakkim (H): "Det er snart gått 2 år siden Rettssikkerhetsutvalgets innstilling ble fremlagt.

Når kan det forventes at sosialministeren vil følge opp denne viktige saken?"


Les hele debatten