Spørretimespørsmål fra Kari Helliesen (A) til helseministeren

Datert: 19.03.1993
Besvart på vegne av: Helseministeren
Besvart: 31.03.1993 av sosialminister Grete Knudsen

Kari Helliesen (A)

Spørsmål

Kari Helliesen (A): "Ifølge oppslag i Stavanger Aftenblad 9. mars 1993 er det grunn til å tro at mammografiundersøkelsen som skulle vært satt i gang i 1993 i to prøveprosjektfylker, vil bli utsatt.

Medfører dette riktighet, og hva er i så fall begrunnelsen?"


Les hele debatten