Spørretimespørsmål fra Ingvald Godal (H) til miljøvernministeren

Datert: 02.04.1993
Besvart på vegne av: Miljøvernministeren
Besvart: 21.04.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Ingvald Godal (H)

Spørsmål

Ingvald Godal (H): "Arbeidsløysa i Telemark er svært høg. Norsk Hydro har planar om å byggje ein ny PVC-fabrikk på Herøya, men kjem ikkje vidare med plan- leggjinga før utsleppssøknaden er handsama.

Kva vil statsråden gjera for å få ei rask avgjerd i denne saka?"


Les hele debatten