Spørretimespørsmål fra Jan Simonsen (FrP) til justisministeren

Datert: 15.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av justisminister Grete Faremo

Jan Simonsen (Uav)

Spørsmål

Jan Simonsen (FrP): "Ifølge Verdens Gang rømte kosovoalbaneren Fadil Ibishi fra en dom på 3 års fengsel for grovt ran i sitt hjemland. Han fikk oppholdstillatelse på humanitært grunnlag i Norge.

Vil justisministeren stramme inn reglene for å innvilge opphold på humanitært grunnlag, slik at vi unngår liknende skandaler i fremtiden?"


Les hele debatten