Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 02.04.1993
Besvart: 21.04.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Den forestående vinter-olympiade ved Lillehammer vinteren 1994 vil utvilsomt føre til en betydelig ektrabelastning på sykehusene i området.

Hva vil bli gjort for å opprettholde sykehusenes behandlingstilbud til listepasienter under olympiaden?"


Les hele debatten