Spørretimespørsmål fra Jon Lilletun (KrF) til utenriksministeren

Datert: 23.04.1993
Besvart på vegne av: Utenriksministeren
Besvart: 28.04.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Jon Lilletun (KrF)

Spørsmål

Jon Lilletun (KrF): "Fredag 30. april 1993 er det 18 år siden Vietnam-krigen sluttet. Meldinger fra blant annet Amnesty International dokumenterer at det fremdeles finnes en lang rekke samvittighetsfanger i Vietnam.

Hva vil Regjeringen konkret foreta seg overfor regjeringen i Hanoi for å bidra til at frie valg kan avholdes i et av verdens siste kommunistiske diktaturer, og at menneskerettighetene blir respektert i Vietnam?"


Les hele debatten