Spørretimespørsmål fra John I. Alvheim (FrP) til helseministeren

Datert: 19.04.1993
Besvart: 28.04.1993 av helseminister Werner Christie

John I. Alvheim (FrP)

Spørsmål

John I. Alvheim (FrP): "Regionsykehuset i Trondheim har, i samarbeid med et svensk sykehus, foretatt behandling med vevceller fra aborterte fostre.

Er slik behandling tillatt i Norge i dag?"


Les hele debatten