Spørretimespørsmål fra Anders John Aune (FFF) til fiskeriministeren

Datert: 25.03.1993
Besvart: 28.04.1993 av fiskeriminister Jan Henry T. Olsen

Anders John Aune (FFF)

Spørsmål

Anders John Aune (FFF): "Samenes Landsforbund protesterer kraftig mot at Fiskeridepartementet har bebudet at bare Sametinget skal representere samene i en arbeidsgruppe som skal vurdere sjøsamiske fiskeriinteresser.

Vil fiskeriministeren ta hensyn til dette ved å utvide samerepresenta- sjonen?"


Les hele debatten