Spørretimespørsmål fra Peter Angelsen (Sp) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 28.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Peter Angelsen (Sp)

Spørsmål

Peter Angelsen (Sp): "Statens Skoger har foretatt en kraftig økning av leieprisen på festetomter på prestegårdsgrunn i Saltdal kommune. I et tilfelle er prisen regulert opp med over 500% for kontrakt inngått i 1982. I tilbudet om kjøp er prisen satt 10-14 ganger høgere enn alminnelig pris for tilsvarende grunn i området.

Synes statsråden dette er riktig prispolitikk fra statens side?"


Les hele debatten