Spørretimespørsmål fra Siri Frost Sterri (H) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 29.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Siri Frost Sterri (H)

Spørsmål

Siri Frost Sterri (H): "Til tross for departementets pålegg i brev av 25. mars 1993 om at uni- versitet og høyskoler skal legge til grunn utskrift av eksamensprotokollen i de tilfeller hvor nytt vitnemål ikke foreligger, gjør for eksempel Universitetet i Oslo det klart at karakterutskrifter ikke blir godtatt.

Vil departementet ta skritt for å pålegge de videregående skoler å fylle ut vitnemål innen fristen på 5. juli, eventuelt vurdere å gi de aktuelle private videregående skoler anledning til å skrive ut vitnemål?"


Les hele debatten