Spørretimespørsmål fra Åse Klundelien (A) til justisministeren

Datert: 27.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av justisminister Grete Faremo

Åse Klundelien (A)

Spørsmål

Åse Klundelien (A): "Mener justisministeren at varslingsrutinene fungerte godt nok overfor befolkningen i forbindelse med giftgassutslippet fra Langøya?"


Les hele debatten