Spørretimespørsmål fra Terje Nyberget (FrP) til justisministeren

Datert: 28.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av justisminister Grete Faremo

Terje Nyberget (FrP)

Spørsmål

Terje Nyberget (FrP): ""Aksjon kjørestopp" som ble iverksatt onsdag 28. april 1993 av Lensmannsetatens landslag, er av alvorlig karakter som kan få uante konsekvenser spesielt i distriktene for polititjenestene.

Hvordan vil statsråden sørge for at forventede polititjenester blir utført i forbindelse med slike aksjoner, og hva mener hun om bruk av private biler innenfor lensmannsetaten?"


Les hele debatten