Spørretimespørsmål fra Oscar D. Hillgaar (FrP) til handelsministeren

Datert: 29.04.1993
Besvart: 05.05.1993 av handelsminister Bjørn Tore Godal

Oscar D. Hillgaar (Uav)

Spørsmål

Oscar D. Hillgaar (FrP): "Bestyrer ved Norway House i San Francisco er suspendert og gjennom pressen meddelt oppsigelse på grunn av påståtte økonomiske forhold. Han selv bestrider suspensjonsgrunnlaget og ber om undersøkelse av forholdet gjennom Riksrevisjonen. Han gis støtte av den amerikanske regnskapsansvarlige.

Vil statsråden sikre at avskjedssaken underlegges gransking gjennom Riksrevisjonen før den avgjøres?"


Les hele debatten