Spørretimespørsmål fra Gunnar Fatland (H) til nærings- og energiministeren

Datert: 29.04.1993
Besvart: 12.05.1993 av nærings- og energiminister Finn Kristensen

Gunnar Fatland (H)

Spørsmål

Gunnar Fatland (H): "Blant annet gjennom oppslag i pressen er det fremkommet at flere utbyggingsprosjekter på sokkelen vil få beløpsmessig store kostnads- overskridelser.

Hva kan staten som den mest sentrale aktør i norsk petroleumsvirksomhet gjøre for generelt å senke kostnadsnivået på norsk sokkel?"


Les hele debatten