Spørretimespørsmål fra Lars Gunnar Lie (KrF) til kirke-, utdannings- og forskningsministeren

Datert: 05.05.1993
Besvart: 12.05.1993 av kirke-, utdannings- og forskningsminister Gudmund Hernes

Lars Gunnar Lie (KrF)

Spørsmål

Lars Gunnar Lie (KrF): "Den nye arbeidsavtalen mellom staten og lærarorganisasjonane skal ta til å gjelde frå 1. januar 1994, midt i skuleåret. Dette vil medføre mange bemanningsmessige og organisatoriske spørsmål som ikkje synes gjennomtenkt på førehånd.

Vil statsråden ta initiativ til å rydde av vegen dei problem dette reiser?"


Les hele debatten